Kojiro Akagi - Fonds de dotation Kojiro AKAGI

Browse Items (120 total)

kojiro.jpg

Akagi, Kojiro (Okayama (préfecture), 03–01–1934), dessinateur
artiste.jpg

Akagi, Kojiro (Okayama (préfecture), 03–01–1934), dessinateur
01-AKAGI-L-Arc-de-Triomphe-1975-L_1000p-600x728.jpg

Kojiro Akagi (1934-2021) Juin 1975 / June 1975

Kojiro AKAGI (1934-2021) 2020

Kojiro AKAGI 1er avril 2019
3 juin 2019 - E.A. I à IV / X et E.A. V à VI / X

14 juillet 2018
13 juin 2019

Kojiro AKAGI Février 2019
place.PNG

Kojiro Akagi (1934-2021) Décembre 1982, December 1982
Madeleine.PNG

Kojiro Akagi (1934-2021) Février 1983 / February 1983
10 AKAGI L’Opéra de Paris - 1975 - E-002.png

Kojiro Akagi (1934-2021) 20 mai 1975 / 20 May 1975
11 AKAGI Rue Auber - 1996 - E-91.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Octobre 1996 / October 1996
Grand_hotel.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Août 1996 / August 1996
13 AKAGI Les chevaux de Marly - 1994 - E-83.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Novembre 1994 / November 1994
99 Le Grand Palais - 1986 - E-51.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Décembre 1986 / December 1986
17 AKAGI Place des Pyramides - 1991 - E-68.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Avril 1991 / April 1991
23 Hôtel de Ville - 1992 - E-73.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juillet 1992 / July 1992
26 AKAGI Le Moulin Rouge - 1981 - E-20.png

Kojiro Akagi (1934-2021)

Juin 1981 / June 1981
31 AKAGI Porte Saint-Denis - 1977 - E-8.png

Kojiro Akagi (1934-2021)

Décembre 1977 / December 1977
34 AKAGI Place Franz-Liszt - 1992 - E-78.png

Kojiro Akagi (1934-2021)

Juillet 1992 / July 1992
35 AKAGI Rue d Abbeville - 1992 - E-74.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Juillet 1992 / July 1992
36 AKAGI Rue Montmartre - 1981 - E-15.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Janvier 1981 / January 1981
antennes.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Juin 1992, / June 1992
38 AKAGI Rue aux Ours - 1979 - E-13.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Octobre 1979 / October 1979
39 AKAGI Monument de la République - 1983 - E-35.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Juillet 1983 / July 1983
40 AKAGI Theatre de la Renaissance - 1977 - E-7.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Décembre 1977 / December 1977
41 AKAGI Le Carreau du Temple - 1985 - E-45.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Août 1985 / August 1985
42 AKAGI Musée Carnavalet - 1983 - E-37.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Novembre 1983 / November 1983
44 AKAGI Hotel de Sully - 1979 - E-11.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Septembre 1979 / September 1979
47 AKAGI Rue de Lappe - 1985 - E-43.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juillet 1985 / July 1985
50 AKAGI Rue de Crimée - 1983 - E-30.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Janvier 1983 / January 1983
Quai.png

Kojiro Akagi (1934-2021)
Mars 1981, Match 1981
Quai.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juillet 1991, July 1991
lanneau.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Janvier 1999, January 1999
descartes.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Novembre 1983, November 1983
candelabre.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Octobre 1985 / October 1985
tour.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Novembre 1996 / November 1996
Le pont de Bir Hakeim - 1992 - E-77 recadree.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juillet 1992, July 1992
79 AKAGI Rue de Javel - 1983 - E-32.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juin 1983, June 1983
80 AKAGI Rue de Lourmel - 1992 - E_75 - retourné.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juillet 1992, July 1992
82 AKAGI Vu de ma fenêtre - 1983 - E-34.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Juillet 1983, July 1983
rue.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Décembre 2005, December 2005
bal.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Septembre 2001, September 2001
cafe.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Février 2007, February 2007
88 AKAGI Entree de La Ruche - 2007 - E-134.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Mars 2007, March 2007
89 AKAGI La boulangerie - 2008 - -138.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Mars 2008, March 2008
90 AKAGI A la Rue de Passy - 1996 - E-89 bis.png

Kojiro Akagi (1934-2021) Janvier 1996, January 1996
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2