Kojiro Akagi - Fonds de dotation Kojiro AKAGI

File #43: "10 AKAGI L’Opéra de Paris - 1975 - E-002.png"

10 AKAGI L’Opéra de Paris - 1975 - E-002.png